Poziv za prijavu na konkurs za podršku nezaposlenim licima za započinjanje bavljenja pčelarstvom

Pčelarstvo

Preduzeće Apicase Honey (Apikejs Hani) iz Belanovice u saradnji sa opštinama: Arilјe, Prijepolјe, Čajetina, Užice i Valјevo raspisuju poziv za nezaposlena lica sa prebivalištem na teritorijama ovih opština ali i iz opština: Gornji Milanovac, Čačak, Mionica i Ljig koja žele da se bave pčelarstvom da se prijave na konkurs radi uključivanja u program podrške.

P rogram podrške obuhvata pomoć početnicima u pčelarstvu u osnivanju pčelinjaka od 15 košnica sa pčelinjim rojevima nakon bagremove paše i uspostavljanje savetodavne podrške.

Sufinasiranje troškova osnovanja pčelinjaka vršiće se putem bespovratne subvencije od strane opština i donatora, robnog kredita preduzeća „Apikejs hani“ i sopstvenog učešća pčelara kao što je prikazano u sledećoj tabeli:

 

OpštinaBroj pčelaraBespovratna sredstva po jednom korisnikuRobni kreditUčešće početnika
Arilјe12 početnika106.977,12 RSD48.625,96 RSD38.900,77 RSD
Prijepolјe7 početnika106.977,12 RSD48.625,96 RSD38.900,77 RSD
Arilјe12 početnika106.977,12 RSD48.625,96 RSD38.900,77 RSD
Prijepolјe7 početnika106.977,12 RSD48.625,96 RSD38.900,77 RSD
Čajetina13 početnika106.977,12 RSD48.625,96 RSD38.900,77 RSD
Užice40 početnika106.977,12 RSD48.625,96 RSD38.900,77 RSD
Valјevo10 početnika106.977,12 RSD48.625,96 RSD38.900,77 RSD
G. Milanovac, Čačak, Mionica i Ljig18 početnika66.131,31 RSD64.186,27 RSD64.186,27 RSD

Deo košnica koje korisnik programa dobije kao beskamatni robni kredit od strane preduzeća „Apikejs hani“, biće u obavezi da vrati ovom preduzeću u medu do 01.09.2017. godine. Vrednost robnog kredita biće obračunata u evrima.

Kandidat za program podrške je u obavezi da samostalno obezbediti stručnu podršku u vidu savetodavca-mentora i koji će imati i ulogu jemca za vraćanje robnog kredita.

Konkurs je namenjen nezaposlenim licima u trenutku podnošenja prijave. Prednost pri odabiru imaće mladi i žene.

Kompletna konkursna dokumentacija se može preuzeti na veb sajtu Regionalne razvojne agencije Zlatibor iz Užica: www.rrazlatibor.rs .

Konkurs je otvoren u periodu od 07. do 18. marta 2016. godine do 16.00 časova.

Popunjena dokumentacija se dostavlja lično ili putem pošte na adresu: „Apikejs“ Lomina br.5, 14246 Belanovica.

Dodatne informacije u vezi konkursa se mogu dobiti na telefon: 014/344-91-23 ili lično u prostorijama „Apikejs hani“ u Belanovici