Kako mi radimo?

Važan deo postupka proizvodnje/otkupa meda u kompaniji Apicase Honey se odnosi se na adekvatan način organizovanja otkupa meda od poljoprivrednih proizvođaća.

Dosadašnja iskustva u otkupu meda su na obostrano zadovoljstvo, kako pojedinaca tako i u saradnji sa pčelarskim udruženjima širom Srbije, koja se naročto pokazala uspešnom, uz veliko angažovnje predsednika udruženja.

Ciklus otkupa meda sastoji se iz više faza:

Distribucija i isporuka ambalaže


Prva faza, posle ostvarene komunikacija sa osobljem Apicase Honey, je distribucija i isporuka ambalaže na već ugovorene adrese kako pčelarskih udruženja tako i pojedinaca.

Sve pjedinosti vezano za ambalazu se definišu putem kontakta telefonom, u periodu pre početka medobranja, kako bi se izvršila distribucija blagovremeno i na vreme.

Ambalaža podrazumeva isključivo metalnu burad od 200 litara, plastificiranu sa unutrašnje strane uz obavezan sanitarni pregled i odobrenje od ministarstva zdravlja a upotrebu istih.

Uzorkovanje sirovog meda


Naredna faza je uzorkovanje sirovog meda na terenu.

Osmišljen je tako da se postupkom kontrole obuhvata provera meda po svim parametrima propisanim važećim pravilnicima i prema zahtevu krajnjeg kupca. Postupak kontrole kvaliteta meda počinje nakon unapred ugovorenih koordinata lično sa proizvođačima meda, što zahteva terenski rad. Posle prikupljenih ponuda pravi se plan uzorkovanja po destinacijama, u cilju što efikasnijeg obilaska trena na visoko profesionalnom nivou.

Uzorkovanje se vrši direktno u skladištnim prostorijama direktno kod proizvođača/pčelara, uzorci se vrše po klasama, svaka vrska meda posebno se uzorkuje, što je veoma važno u daljem postupku. Akcenat se stavlja na klasan med.

Uzorkovanje se vrši isključivo prohromskom sondom, čije su dimenzije dubina bureta, tako da se na adekvatan način uzima uzorak meda duž celog bureta. Potom se uzorak meda sipa u sterilnu teglicu.

Sledeća faza je precizni dvojni zapisnik, kako na teglu, tako u internu knjigu uzoraka, u koju se ispisuje broj plombe, klasa meda i ostale generalije pčelara.

Slanje uzoraka u laboratoriju


Naredna faza je slanje uzoraka u laboratoriju.Tako prikupljen određen broj teglica sa uzorcima se popisuje, adekvatno pakuje i šalje u referentnu laboratoriju Leochimica, gde se dalje vrši detaljna kontrola kvaliteta meda. To podrazumeva proveru na prisustvo rezidua antibiotika i sulfonamida, proveru prisustva šećera i strukturu šećera u medu, procenat vlage, boje, radi se HMF polenska analiza, mikrobiološka analiza i slično.

Nakon potvrde iz laboratorije o medu, odgovarajući uzorci se izdvajaju potom se obaveštavaju pčelari čiji su uzorci i vrši se dalji postupak otkupa.

Ukoliko dođe do otkrivanja sumljivog kvaliteta meda, isti se ponovo šalju na analiziranje kako bi se izvršila naknadna kontrola. Ako se ponovi isti retultat, takav med kompanija Apicase Honey neće kupiti od proizvođača meda. Prizvođač će biti obavešten o kvalitetu meda.

Otkup meda


Naredna faza i krajnja faza je otkup meda od proizvođača. Sastoji se u direktnoj komunikaciji između proizvođača i osoblja Apicase Honey.

Posle izvršenog analiziranja pčelari se obaveštavaju o analizi, mogućem otkupu meda, ceni i uslovima plaćanja.

Potom su pčelari u obavezi da pošalju dokumenta nosioca poljoprivrednih gazdinstava kako bi došlo do realizacije meda.

Potrebna dokumenta su:

- fotokopija lične karte nosioca gazdinstva ili očitana lična karta

- fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava

- kopija kartice namenskog računa ili ugovor iz banke

- potvrda o izvršenoj prijavi stanja pčelinjih društava.

Potrebna dokumenta se mogu poslati na adresu:
Lomina 5, 14 246 Belanovica ili putem mejla apicase.honey@gmail.com

Pre preuzimanja meda kompanija APICASE HONEY uplaćuje avans pčelaru na račun poljoprivrednog gazdinstva, u iznosu od 30%, 50% ili 70% od ukupne količine, uz predhodni dogovor sa pčelrom.

Prilikom preuzimanja meda na adresi pčelara, vrši se precizno merenje. Pravi se se zapisnik o preuzmanju buradi, količini i precizno se upisuju brojevi plombi buradi po klasama meda, potpisuje se zapisnik.

Pravi se ugovor koji potpisuju obe strane, pčelar i ovlašćeni otkupljivač. Krajnja isplata meda se vrši 35 dana od otkupa meda.